Tarieven

Yogalessen bij Zinaaz, Sinaasappelstraat 93

 

10 - Strippenkaart  16 weken geldig            € 110

10 - Strippenkaart  12 weken geldig            € 95

Losse les                                                                        € 12,50
Proefles                                                                         € 10

2 proeflessen                                                             € 15

 

Vakantiesluiting

Er is geen les tijdens schoolvakanties en op nationale feestdagen. De geldigheid van de strippenkaart wordt verlengd met de duur van de vakantieperiodes.

 

Vakanties 2019

Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 1 maart

Tweede Paasdag: 22 april

Meivakantie: 29 april t/m 3 mei

Tweede Pinksterdag: 10 juni

Zomervakantie: 22 juli 2019 t/m 30 augustus

Herfstvakantie: 21 t/m 25 oktober

Kerstvakantie: 23 december t/m 3 januari

 

Algemene Voorwaarden 

Strippenkaarten
Een strippenkaart geeft recht op 10 reguliere yogalessen. De geldigheidstermijn wordt alleen verlengd wanneer er vanwege schoolvakanties of feestdagen geen les wordt gegeven of wanneer een les onverhoopt niet door kan gaan. Strippenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Restitutie van betaalde bedragen is niet mogelijk.

Losse lessen

Voor een losse les vooraf afstemmen met de docent of er plek is. Leerlingen met een strippenkaart hebben voorrang. Wanneer je een losse les volgt, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Mindful Yoga Den Haag.

 

Workshops

De betaling van een workshop dient voorafgaand aan de (eerste) workshop te worden voldaan op onderstaand rekeningnummer. De inschrijving is pas definitief nadat de betaling is ontvangen.

Bij annuleren tot 1 week van tevoren wordt het volledig betaalde bedrag terug gestort. Bij annulering tussen 1 week en 1 dag van tevoren wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Daarna is er geen restitutie meer mogelijk.
Indien, door onvoldoende aanmeldingen of anderszins, een workshop niet doorgaat, vindt uiteraard restitutie van het volledig betaalde bedrag plaats. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk een bericht. Wanneer je een workshop volgt, ga je akkoord met de algemene voorwaarden  van Mindful Yoga Den Haag.

 

Betaling


Lesgelden kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer IBAN NL65KNAB0255003781 t.n.v. Mindful Yoga Den Haag of contant worden voldaan. Prijswijzigingen voorbehouden.

 

Eigen verantwoordelijkheid


De deelnemer volgt de lessen geheel op eigen verantwoordelijkheid. Bij medische, lichamelijke of psychische klachten  dient de docent voorafgaand aan de les te worden ingelicht. Daarnaast is het advies een huisarts en/of een behandelend arts te consulteren voorafgaand aan het volgen van de lessen. Mindful Yoga Den Haag is niet aansprakelijk voor eventuele letselschade die voor, tijdens of na een les is ontstaan, noch voor schade, diefstal of verlies van eigendommen.

 

Lees hier ook de Privacyverklaring van Mindful Yoga Den Haag.