Tarieven

 

Yogalessen bij Zinaaz, Sinaasappelstraat 93

Abonnement                     € 36 per maand

Strippenkaart                   € 110  voor 10 lessen 

Losse les                               € 12,50
Proefles                                gratis

 

Privélessen bij Namasté Yoga, Oude Haagweg 279A

Tel. intake 15 min.          gratis

Privéles 60 min.              € 50

 

NB Het is mijn intentie de yogalessen ook financieel toegankelijk te maken voor ieder. Als de lesprijs een belemmering vormt om mee te doen met de lessen, laat me dat dan weten, dan kijken we samen naar een oplossing.  Dit geldt alleen voor de groepslessen. 

 

 

Algemene Voorwaarden 

Abonnementen
Het lesgeld voor een abonnement bedraagt €36 per maand, 10 maanden per jaar. Je betaalt zo voor gemiddeld 4 lessen per maand, 40 lessen per jaar. De maanden juli en augustus zijn vrij van lesgeld vanwege de zomervakantie. Tijdens overige schoolvakanties en feestdagen is er geen les, maar betaal je door. Het vakantierooster staat op de website onder het kopje ‘Lestijden’. Een dubbelabonnement (voor 2 lessen per week) kost €55 per maand. Een abonnement is geldig voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand. De eerste maand geldt de opzegtermijn nog niet, die maand is bedoeld om te ervaren of yoga bij je past. De maandbetaling voor het abonnement overmaken voor de 15de van de maand op onderstaand rekeningnummer. 

Inhalen
Gemiste lessen kunnen binnen 4 weken ingehaald worden. Graag even afstemmen met de docent of er plek is.Strippenkaarten
Een strippenkaart kost €110 en geeft recht op 10 reguliere yogalessen. Een strippenkaart heeft een ruime geldigheidsduur van 4 maanden. Deze periode wordt alleen verlengd wanneer een les geen doorgang kan vinden door afwezigheid van de docent of een vervanger, of wanneer er vanwege schoolvakanties of feestdagen geen lessen mogelijk zijn. Strippenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Losse lessen, workshops, privéles


Een losse les kost €12,50. Vooraf even afstemmen met de docent of er plek is. Leerlingen met een abonnement of strippenkaart hebben voorrang.
Als je een losse les, workshop of privéles volgt, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Mindful Yoga Den Haag.

 

Betaling


Lesgelden kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer IBAN NL65KNAB0255003781 t.n.v. Mindful Yoga Den Haag of contant worden voldaan. Restitutie van betaalde bedragen is niet mogelijk. Prijswijzigingen voorbehouden.

 

Eigen verantwoordelijkheid


De deelnemer volgt de lessen geheel op eigen verantwoordelijkheid. Bij medische, lichamelijke of psychische klachten is het advies een huisarts en/of een behandelend arts te consulteren voorafgaand aan het volgen van de lessen. Mindful Yoga Den Haag is niet aansprakelijk voor eventuele letselschade die voor, tijdens of na een les is ontstaan, noch voor schade, diefstal of verlies van eigendommen.